directory.ruhcare.com - Ruh Care
Showing 1 - 1 of 1 Results

Muslim Therapists Results - Tekirdağ, Turkey


Deniz Fâtımanur Saraç

Sosyal Hizmet Uzmanı, Aile Danışmanı.   DGfS (Alman Sistemik Konstelasyon Derneği)  onaylı  sistemik Konstelasyon (Aile

Çorlu, Tekirdağ, 59850, Turkey